انواع MBA و DBA :

3
 • بدون نیاز به کنکور
 • بدون نیاز به مصاحبه
 • کلاسهای نیمه حضوری و اینترنتی
 • 1 سال برای MBA و 1 سال برای DBA
 • شهریه 3.6 میلیون برای کل دوره MBA
  و 4.8 میلیون برای کل دوره DBA
 • 2
 • شرکت در کنکور، کسب رتبه نسبتاً خوب
 • قبولی در مصاحبه
 • حضور در پردیس دانشگاه تهران
 • 2 سال برای MBA و 4 سال برای DBA
 • شهریه حدود 6 میلیون برای هر ترم MBA
  و تقریباً 12 میلیون برای هر ترم DBA
 • 1
 • شرکت در کنکور، کسب رتبه خیلی خوب
 • قبولی در مصاحبه
 • حضور در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
 • 2 سال برای MBA و 4 سال برای DBA
 • شهریه رایگان
 • پیش ثبت نام mini MBA - گرایش استراتژی

  در گرایش استراتژی چه می آموزید؟

  – تفکر استراتژیک
  – تحلیل قابلیتهای درونی و نقاط قوت و ضعف
  – آنالیز محیطی و تحلیل موقعیت رقبا
  – ابزارها و تکنیکهای تدوین استراتژی
  – آنالیز محیطی و تحلیل موقعیت رقبا
  – مبانی جاری سازی استراتژی

   

  با تحصیل در گرایش استراتژی و فعالیت در این حوزه، چه آینده شغلی در انتظار شماست؟

  – مدیریت برنامه ریزی استراتژیک و توسعه کسب و کار
  – مشاوره استراتژی به شرکتهای بزرگ و استارت آپها
  – کارشناس تحلیل کسب و کار و برنامه ریزی استراتژیک
  – کارشناس تدوین و پیاده سازی استراتژی

  دروس عمومی
  نام درس مدت (ساعت)
  + مبانی سازمان و مدیریت 18
  + اصول بازاریابی 20
  + رهبری و مهارت های رفتاری و ارتباطی 24
  + مدیریت منابع انسانی 24
  + حسابداری برای مدیران 24
  + راهبری (حاکمیت) شرکتی و مسئولیت های اجتماعی 24
  + مدیریت مالی و بودجه ریزی بنگاه ها 24
  + اصول و فنون مذاکره 24
  + مدیریت سیستم های اطلاعاتی 24
  + اصول سازماندهی و طراحی ساختار 24
  + برنامه ریزی استراتژیک 24

  دروس تخصصی گرایش استراتژی

  نام درس مدت (ساعت)
  + مدیریت تحول سازمانی 24
  + تفکر استراتژیک 24
  + تدوین طرح کسب و کار 24

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  پیش ثبت نام mini MBA - گرایش بازاریابی

  در گرایش بازاریابی چه می آموزید؟

  – اصول بازاریابی
  – تدوین استراتژی های بازاریابی
  – اصول برندینگ و وفادارسازی مشتریان
  – نگارش برنامه بازاریابی

   

  با تحصیل در گرایش بازاریابی و فعالیت در این حوزه، چه آینده شغلی در انتظار شماست؟

  – مدیریت بازاریابی و فروش
  – مدیریت برندسازی
  – مدیریت ارتباط با مشتری
  – مدیریت توسعه محصول/ خدمت
  – مشاوره بازاریابی

  دروس عمومی

  نام درس مدت (ساعت)
  + مبانی سازمان و مدیریت 18
  + اصول بازاریابی 20
  + رهبری و مهارت های رفتاری و ارتباطی 24
  + مدیریت منابع انسانی 24
  + حسابداری برای مدیران 24
  + راهبری (حاکمیت) شرکتی و مسئولیت های اجتماعی 24
  + مدیریت مالی و بودجه ریزی بنگاه ها 24
  + اصول و فنون مذاکره 24
  + مدیریت سیستم های اطلاعاتی 24
  + اصول سازماندهی و طراحی ساختار 24
  + برنامه ریزی استراتژیک 24

  دروس تخصصی گرایش بازاریابی

  نام درس مدت (ساعت)
  + استراتژی های بازاریابی 24
  + بازاریابی بین الملل 24
  + مدیریت برند 24

   

  24 Apr 2016

   
  This website was built using N.nu - try it yourself for free.(info & kontakt)